top of page

REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä

Nimi: Salonpursiseura ry

Osoite: Satamakatu 22, 24100 Salo

Sähköposti: info@salonpursiseura.fi

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Erkki Alanto

Osoite: Haukkukatu 4, 24280 Salo

Sähköposti: info@salonpursiseura.fi

 

Rekisterin nimi

Salon Pursiseuran ry (SP) kerää ja ylläpitää tietoja jäsenistään Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) Suuli nimisessä ohjelmistossa joka sisältää jäsen-, vene- ja venepaikka- sekä asiakasrekisterit ja laskutus sekä reskontra toiminnot.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Järjestelmässä ylläpidetään yhdistyslain vaatimusten mukaisia tietoja seuran jäsenistä sekä seuran käytäntöjen ja toimintojen tarpeiden mukaisia tietoja jäsenistä, heidän omistamistaan veneistä ja hallinnassaan olevista seuran omistamista venepaikoista. Lisäksi tietoja kerätään esim. kilpailujen järjestämiseksi

 

Suulin lisäksi SP:llä on henkilötietorekistereiksi katsottavia tietoja seuraavasti:

  • www.salonpursiseura.fi sivustolla olevat tietojen muutos, jäsenhakemus sekä ilmoittautumislomakkeet

  • Kilpailujen osallistuja ja tuloslistat, joko nettisivuilla tai paperiversioina ilmoitustauluilla kilpailujen ja kuluvan purjehduskauden aikana sekä myöhemmin mapeissa kilpailulautakunnan toimistossa lukitussa kaapissa

  • Seuran johtokunnan käyttöön luvitetussa OneDrive pilvipalvelussa saatetaan säilyttää excel- tai muussa sähköisessä muodossa olevia tilapäisiä listoja jotka pääsääntöisesti on ajettu Suuli järjestelmästä seuran käytäntöjen ja toimintojen muodostamien tarpeiden mukaisesti esim. merkkipäivien muistamiseen, tiedottamiseen, laskutukseen.

 

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

- yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, sosiaaliturvatunnus, vene ja venepaikkatietoja, katsastus, merkkipäivät

Tarkempi seloste: Suuliin liittyvä SPV:n seloste henkilötietojen käsittelytoimista.

 

 

Tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

- asiakkaalta itseltään, puhelimitse, ilmoittautumislomakkeilla internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla

 

 

Tietojen luovutus ja rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Salon Pursiseura ry ei luovuta rekisterissä olevia tietoja seuran ulkopuolisille tahoille.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

 

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät/ henkilöt, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt

bottom of page