SALON PURSISEURA RY

Salon Pursiseura ry on perustettu 1938. Toiminnan tavoitteena on herättää ja vahvistaa kiinnostusta veneilyharrastukseen sen monissa eri muodoissa sekä tarjota mahdollisuuksia harrastukseen tutustumiseen. Pursiseuramme toimii myös yhdyssiteenä Salon seudun veneilijöiden kesken.

Salon Pursiseuralla on telakka Salonjoen varressa, neljä saaritukikohtaa sekä kilpailu- ja junioritoimintaa. Erilaisia tapahtumia järjestetään purjehduskauden aikana saaritukikohdissa ja kauden päätapahtuma on koko perheen yhdistävä merellinen viikonloppu Meripäivät.

KORONA OHJEISTUS

(7.4.2020)

Noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, ministeriöiden, ja Suomen Purjehdus ja Veneilyn linjauksia koronan suhteen. Tilanne muuttuu jatkuvasti, ja päivitämme ohjeistuksiamme tarvittaessa.

Peruutamme/siirrämme suunnitellut tilaisuudet ja koulutukset 13.5. asti tai mietimme niille vaihtoehtoisia toteutustapoja. Tiedotamme näiden osalta vielä tarkemmin myöhemmin.


Sääntömääräinen kevätkokous on siirretty myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.
 

Veneen katsastus

Poikkeustila vaikuttaa katsastuksiin. Yleisiä katsastuspäiviä ei järjestetä ennen 13.5.

Katsastuksen suorittamiseen on tehty turvallisuusmuutoksia.

Runkokatsastuksia tehdään parhaillaan. Katsastustapahtuma on yksityinen, mutta on suositeltavaa noudattaa viranomaisten antamia ohjeita. Mikäli katsastuksen läpi vienti on välttämätöntä, suosittelemme hyvää valmistautumista seuraavasti:

 

Katsastaja saapuu veneelle tai etäkatsastaa puhelimitse

Katsastus voidaan viranomaisohjeita noudattaen suorittaa veneellä, mikäli seuraavat ehdot toteutuvat:

Katsastukseen osallistuu vain kaksi henkilöä: veneenomistaja tai hänen edustajansa ja katsastaja.

Veneenomistaja/edustaja ja katsastaja, sekä heidän läheisensä, ovat täysin terveitä, eivätkä kuulu riskiryhmiin.

Katsastaja ja veneenomistaja/edustaja noudattavat hyvää hygieniaa ja suojaetäisyyttä toisistaan.

Katsastus tehdään katsastajan ja veneenomistajan/edustajan yhteisellä suostumuksella. Katsastaja voi siis myös kieltäytyä katsastuksen tekemisestä.

 

Katsastus voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa puhelimitse etäkatsastuksena seuraavasti:

Veneenomistaja/edustaja valmistelee veneen varusteineen katsastusta varten.

Veneenomistaja/edustaja soittaa (kuva- tai äänipuhelun) veneeltään sovittuna aikana katsastajalle.

Katsastaja esittää kysymyksiä, joihin veneenomistaja/edustaja vastaa tunnollisesti (ja esittää kuvatodisteita).

Katsastajan luvalla ja ohjeiden mukaan veneenomistaja/edustaja kirjaa etäkatsastuksen katsastustositteisiin.

Veneenomistaja/edustaja ja katsastaja sopivat katsastustarran ja laskun toimituksesta.

 

Runkokatsastus on suositeltavaa suorittaa vasta syksyllä veneilykauden päätyttyä.

Suoritustavasta riippumatta katsastuksen suorittaminen edellyttää veneenomistajalta/edustajalta huolellista valmistautumista. Varaa katsastuspöytäkirja, venetodistus ja kynä, sekä katsastusvarusteet ulottuvillesi. 

Tarvittaessa voit ennalta tutustua SPV:n katsastusvaatimuksiin.

Telakka

Vesillelaskut telakalla ovat mahdollisia normaaliin tapaan, mutta silloinkin tulee noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Yhteislaskun osalta tiedotamme siihen osallistuvia erikseen.

 

 

Saaripaikat

Saaritukikohtamme ovat koronasta huolimatta jäsenistömme käytössä.

Saunat ja muut yhteiset tilat ovat käytettävissä vain vene- tai perhekunnittain.

Kaikessa seuratoiminnassa tulee noudattaa viranomaisten antamia voimassa olevia määräyksiä ja ohjeita. Keskeistä on huolehtia hygieniasta, pitää suositellut etäisyydet kanssaihmisiin kaikissa tilanteissa, huolehtia riskiryhmien suojaamisesta sekä pysyä kotona flunssaisena, nuhaisena tai muutenkaan oireilevana. 

 

Terveisin

Salon Pursiseuran Hallitus

AJANKOHTAISTA

TAPAHTUMAT 2020

 

Y-tunnus: 0139539-0 Pankki: FI88 5410 7840 0140 29

© 2019 Salon Pursiseura ry info(at)salonpursiseura.fi